Anna Romberg – aktorka, reżyser,

instruktorka teatralna,

koordynatorka projektów artystycznych.

WARSZTATY

SPEKTAKLE

Do tej pory wyreżyserowałam między innymi:

Spektakle dla dorosłych na podstawie dramatów: „Dybuk”, „Made in Poland”, „Wesele”, „Klątwa”, „Dziady”, „Medea”, „Persowie”, „Łucja i jej dzieci”, „Śmierć pracownika”, „Szklana menażeria”, „Droga śliska od traw”, „Sen nocy letniej”, „Antygona”, „Samobójca”, „Moralność pani Dulskiej”, „Białe małżeństwo”

Spektakle dla dorosłych na podstawie autorskiego scenariusza: „Punk stories”, „Antyszanty”, „Na pograniczu dwóch światów”, „Płaszcz”, „Nieśmiertelni”

Spektakle dla dzieci: „Nocne strachy”, „Dziób w dziób”

UDZIAŁ W WARSZTATACH I SPEKTAKLACH

Występowałam m. in. w: Teatrze Wielkim w Poznaniu, Teatrze ACUD w Berlinie, Teatrze na Woli w Warszawie.

Brałam udział w warsztatach w Instytucie Grotowskiego, Akademii Teatralnej w Warszawie, Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, Teatrze Chorea, Teatrze Pieśń Kozła, Actor Factory w Berlinie oraz wielu innych. Ukończyłam kurs instruktorski Improwizacji Tańca, ruchu i symboliki ciała w Essen. Pracowałam z wykładowcami Szkoły Sztuki Aktorskiej w Moskwie, Lee Strasberg Film and Theater Institute w Nowym Yorku, London International School of Performing Arts.